Rodzaj hałasu
Drogowy
Kolejowy
Przemysłowy
Poziom dźwięku
LDWN (dzień, wieczór, noc)
LN (noc)
Warstwy
Ortofotomapa
Hałas 2D
Hałas 3D
Budynki
Poziom natężenia hałasu
40 dB 52 dB 64 dB
41 dB 53 dB 65 dB
42 dB 54 dB 66 dB
43 dB 55 dB 67 dB
44 dB 56 dB 68 dB
45 dB 57 dB 69 dB
46 dB 58 dB 70 dB
47 dB 59 dB 71 dB
48 dB 60 dB 72 dB
49 dB 61 dB 73 dB
50 dB 62 dB 74 dB
51 dB 63 dB 75 dB